Renew your Alaska state vehicle registration online using this service!

You will need your registration renewal number (RRN) to able to renew your registration online. If you do not have your renewal notice, you will need your license plate (or boat) number & the last two digits of the Vehicle Identification Number (VIN) or Hull Identification Number (HIN).

Mga FAQ

I have moved and did not receive a renewal notice for my vehicle. What do I need to do to renew?

Update your address using our Address Change system on our home page. Once you have updated the address, you may renew your registration. If you still have trouble, please see: Renewal Options 

I am planning a trip to Alaska or moving to Alaska. When must I obtain an Alaska vehicle registration?

You may drive a vehicle that is currently registered in another state  for up to 60 days in Alaska. After that time, you must obtain an Alaska  registration. If you obtain employment in Alaska, you must obtain an  Alaska registration within 10 days. (If you are active duty military and  maintain registration in your home of record or attending a college or  university as a full-time student, you are not required to obtain Alaska  registration.) 

I renewed over the Internet and have not received my registration and tab, and it has been over two weeks. What do I need to do?

Send a message over our web site. Include your license plate number and  current mailing and residence address. We will check and let you know  what to do to obtain the registration and tab. 

Q&A ng Komunidad

Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungan na may kaugnayan sa serbisyong ito dito. Susubukan naming sagutin ang mga ito sa lalong madaling panahon!

Mga Paalala sa Serbisyo

Aabisuhan ka namin sa tamang oras para hindi ka na makaligtaan muli sa takdang petsa!

Renew your Alaska state vehicle registration online using this service!

You will need your registration renewal number (RRN) to able to renew your registration online. If you do not have your renewal notice, you will need your license plate (or boat) number & the last two digits of the Vehicle Identification Number (VIN) or Hull Identification Number (HIN).

Mga FAQ

I have moved and did not receive a renewal notice for my vehicle. What do I need to do to renew?

Update your address using our Address Change system on our home page. Once you have updated the address, you may renew your registration. If you still have trouble, please see: Renewal Options 

I am planning a trip to Alaska or moving to Alaska. When must I obtain an Alaska vehicle registration?

You may drive a vehicle that is currently registered in another state  for up to 60 days in Alaska. After that time, you must obtain an Alaska  registration. If you obtain employment in Alaska, you must obtain an  Alaska registration within 10 days. (If you are active duty military and  maintain registration in your home of record or attending a college or  university as a full-time student, you are not required to obtain Alaska  registration.) 

I renewed over the Internet and have not received my registration and tab, and it has been over two weeks. What do I need to do?

Send a message over our web site. Include your license plate number and  current mailing and residence address. We will check and let you know  what to do to obtain the registration and tab. 

Q&A ng Komunidad

Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungan na may kaugnayan sa serbisyong ito dito. Susubukan naming sagutin ang mga ito sa lalong madaling panahon!

Mga Paalala sa Serbisyo

Aabisuhan ka namin sa tamang oras para hindi ka na makaligtaan muli sa takdang petsa!

papergov

Papergov ay ang nangungunang lugar upang tumuklas at kumilos sa lahat ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan.

papergov

Papergov ay ang nangungunang lugar upang tumuklas at kumilos sa lahat ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan.

© 2022, Openly Technologies, Inc.