Mag-apply para sa Unemployment Insurance Claim

Mag-apply para sa Unemployment Insurance Claim

Apply for Unemployment Insurance Claim in Nevada State Online using this service. 

Unemployment benefits may be available to individuals who are no longer working on or whose hours have been significantly reduced. The Nevada State Department of Employment, Training and Rehabilitation provides a safe, efficient way to file an unemployment insurance claim or file a claim for weekly benefits. You may also access payment status, change payment method, change tax withholding options, and access a 1099G for filing tax returns.

For a claim to be processed the same day, the claim must be filed within normal business hours (8a.m. to 5p.m. PST) Monday through Friday. Claims filed after business hours on Friday, or any time on Saturday or Sunday will be processed Monday evening.

Mga FAQ

What information is required to file a Unemployment Benefits in Nevada?

To file the initial unemployment claim in Nevada, you will need the following: 

  • Social Security Number
  • Names, addresses, phone numbers and dates of employment for your last two employers
  • If you are not a U.S. citizen, an Alien Registration Number

Q&A ng Komunidad

Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungan na may kaugnayan sa serbisyong ito dito. Susubukan naming sagutin ang mga ito sa lalong madaling panahon!

Mga Paalala sa Serbisyo

Aabisuhan ka namin sa tamang oras para hindi ka na makaligtaan muli sa takdang petsa!

Mag-apply para sa Unemployment Insurance Claim

Mag-apply para sa Unemployment Insurance Claim

Apply for Unemployment Insurance Claim in Nevada State Online using this service. 

Unemployment benefits may be available to individuals who are no longer working on or whose hours have been significantly reduced. The Nevada State Department of Employment, Training and Rehabilitation provides a safe, efficient way to file an unemployment insurance claim or file a claim for weekly benefits. You may also access payment status, change payment method, change tax withholding options, and access a 1099G for filing tax returns.

For a claim to be processed the same day, the claim must be filed within normal business hours (8a.m. to 5p.m. PST) Monday through Friday. Claims filed after business hours on Friday, or any time on Saturday or Sunday will be processed Monday evening.

Mga FAQ

What information is required to file a Unemployment Benefits in Nevada?

To file the initial unemployment claim in Nevada, you will need the following: 

  • Social Security Number
  • Names, addresses, phone numbers and dates of employment for your last two employers
  • If you are not a U.S. citizen, an Alien Registration Number

Q&A ng Komunidad

Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungan na may kaugnayan sa serbisyong ito dito. Susubukan naming sagutin ang mga ito sa lalong madaling panahon!

Mga Paalala sa Serbisyo

Aabisuhan ka namin sa tamang oras para hindi ka na makaligtaan muli sa takdang petsa!

papergov

Papergov ay ang nangungunang lugar upang tumuklas at kumilos sa lahat ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan.

papergov

Papergov ay ang nangungunang lugar upang tumuklas at kumilos sa lahat ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan.

© 2022, Openly Technologies, Inc.